DevOps i NRK

https://www.brkn.io/devops-i-nrk/

Sogeti, 25. Januar 2018

Benedicte

 • DevOps-ingeniør
 • DevOps-ingeniør Linux- og webdrifter
 • DevOps-entusiast!
 • NRK.no-artikler - skriveverktøy, lagring og uttegning
 • Typiske oppgaver
  • Drift og overvåking av webapper
  • Drift av Linux-maskiner
  • Drift og oppsett av database-clustere

Verktøy

 • Java, Tomcat, Varnish
 • Docker
 • Puppet, Saltstack
 • Jenkins, Ansible, (Fabric)
 • F5 BIGIP
 • Grafana (Graphite, collectd, statsd)
 • Elasticsearch, PostgreSQL, MySQL
 • ELK, Nagios

DevOps

Hvordan tenke på DevOps

 • Konsepter for å bidra til bedre samarbeid mellom fagfelt
 • Fordeler
  • Business agility (quicker time to market)
  • Mer stabile tjenester
  • Får gjort mer med mindre ressurser
 • Ikke et konkret sett av verktøy
 • Implementasjonen må passe organisasjonen

DesDevTesSecOps

design, utvikling, testing, sikkerhet, drift

CAMS

 • Culture - vil ikke ha bestillinger i ticketsystem og overleveringsdokumentasjon til den som sitter ved siden av deg
 • Automation - mest synlig, ting går raskere, mindre rom for feil
 • Measurement - hvordan vite at noe er forbedret?
 • Sharing - fjerne dobbeltarbeid

DevOps som rolle

Utvikler: «Nå pusher jeg til prod også går jeg for dagen»

Høyere krav til utviklere for å følge opp endringer

DevOps i NRK

Utfordringer

 • Stor organisasjon - mange utviklingsmiljø
 • Drift organisatorisk plassert annet sted enn utviklerne
 • Teknisk gjeld
 • Ting funker jo, hvorfor endre dem?

Tiltak

Tiltak 1

Opprettet egen faggruppe for DevOps som har jevnlige møter

Tiltak 2

Ansatt dedikerte personer til å jobbe med DevOps i forskjellige team

Tiltak 3

Satt opp PaaS-løsninger hvor utviklere selv kan deploye applikasjoner (Mesos og Kubernetes)

Tiltak 4

Automatisk patching

 • Unattended upgrades og yum-cron
 • Salt-runner for HA-systemer

Tiltak 5

Automatisk deployment

 • Jenkins (Jenkins pipeline)
 • Ansible (Salt-runner)
 • Integrasjon med chat

Tiltak 6

Vi fokuserer på å måle alt som kan måles

Tiltak 7

Vi tester, og helst automatisk!

 • Unit-testing
 • Smoketester
 • Ende-til-ende-tester
 • Funksjonelle tester
 • Test-endepunkt

Resultater

Gammel deployment-rutine

Ny deployment-rutine

Ansible

Dashboard

Artikkeluttegning

PostgreSQL-cluster

Kubernetes

Deployment

Chat-deployment

Godkjenn deployment-kode

     
      steps {
       slackSend channel: 'nrkno-expono',
        message: "${GIT_SHORT_COMMIT} kan deployes til prod! ${env.BUILD_URL}input/"
       script {
        timeout(time: 60, unit: 'MINUTES') {
        approvalMap = input message: 'Confirm production deploy',
         parameters: [
          choice(name: 'DEPLOY_TO_PRODUCTION',
          choices: 'no\nyes',
          description: 'Deploy this build to production?')
         ],
         submitterParameter: 'APPROVER'
       }
      }
     
    

Kontakt

We are hiring!